24 GIỜ QUA

Anthony Phan chia sẻ
18:06 17-06-2015

Công bố trường Đại học Anh quốc đứng thứ 3 về nỗ lực cải tiến

Đại học Cardiff Metropolitan chính thức trở thành Đaị học Anh quốc đứng thứ 3 về nỗ lực cải tiến theo bảng xếp hạng Complete University Guide nhờ những thành tích tốt đã đạt được. - https://dateat.io

NkjXsB92aZuRPv7.jpg

Trường Đại học Cardiff Metropolitan

Trong Cuộc khảo sát sự hài lòng của sinh viên trong nước (the National Student Satisfaction survey), trường đã nhận được số điểm cao là 86% sinh viên hài lòng về trường và 94% sinh viên đảm bảo có việc làm hoặc nhận làm nghiên cứu sinh trong vòng sáu tháng sau Tốt nghiệp. Trường tiếp tục được xếp hàng đầu tại Anh về hỗ trợ sinh viên Quốc tế nói chung theo cuộc bình chọn International Student Barometer lần thứ 5 đồng thời trong nghiên cứu, Cardiff Metropolitan được công nhận là một tổ chức hiện đại hàng đầu tại Anh cho chất lượng tổng thể theo Research Excellence Framework (REF).

Lịch trình tháng 9 năm 2015

Đối với tất cả các khoá Cử nhân và Cao học trừ các khoá Thạc sĩ của Trường Quản trị Cardiff

Thời hạn

 

Đơn xin học

01.09.2015

Thanh toán phí ph

11.09.2015

Phỏng vấn (kèm Giấy xác nhận số dư)

14.09.2015

Cấp CAS

14.09.2015

Ngày nhập học

21.09.2015

 

 

 

Đối với tất cả các khoá Thạc sĩ Quản trị của Trường Quản trị Cardiff bao gồm chương trình học chuyển tiếp IBA năm 3

Thời hạn

 

Đơn xin học

08.09.2015

Thanh toán phí ph

19.09.2015

Phỏng vấn (kèm Giấy xác nhận số dư)

21.09.2015

Cấp CAS

21.09.2015

Ngày nhập học

05.10.2015