24 GIỜ QUA

Hoa Trần chia sẻ
14:07 12-07-2019

Mật khẩu wifi khiến nhiều người ngậm ngùi dùng 3G

'Pass wifi là hệ số mỗi chất sau khi cân bằng phương trình hóa học' thật sự khiến ai thấy cũng ngao ngán. - https://dateat.io

mat-khau-wifi-khien-nhieu-nguoi-ngam-ngui-dung-3g-6x9Ca6Y49f9l4pE.jpg

Một thanh niên đang chăm chú tìm mật khẩu.

mat-khau-wifi-khien-nhieu-nguoi-ngam-ngui-dung-3g-z9KQjpJa09syb1F.jpg
mat-khau-wifi-khien-nhieu-nguoi-ngam-ngui-dung-3g-mx3l0UeOOexOGr4.jpg

Pass wifi là hệ số mỗi chất sau khi cần bằng phương trình hóa học.

mat-khau-wifi-khien-nhieu-nguoi-ngam-ngui-dung-3g-Ld3WxaB6326mqXa.jpg

Theo bạn, kết quả này là đúng chưa?

Bác Ba Phi (st)