24 GIỜ QUA

Thanh Nhài chia sẻ
15:05 28-05-2019

Những loài sinh vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm tại Việt Nam

Sinh vật ngoại lai chiếm nơi sinh sống hoặc gây ảnh hưởng xấu đến những loài sinh vật bản địa, làm mất đi sự cân bằng sinh thái tại nơi chúng lấn chiếm. - https://dateat.io