24 GIỜ QUA

Aki Nguyen chia sẻ
09:09 26-09-2018

[TRỰC TIẾP] Treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9, quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong hai ngày chính thức bắt đầu. Cờ rủ được treo lên trên khắp cả nước. - https://dateat.io

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-bcDJC8oIUZTGD5w.png

Hôm nay (26/9), lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bắt đầu từ 7 giờ sáng, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí. Trong ảnh, cờ rủ được treo tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng 26/9/2018.

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-c2HjBNzH6yYswYx.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-T2PXBRVqatGxzJs.png

Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-lpktMm6Bt20Ilmj.png

6h sáng, đội Hồng Kỳ tiến ra khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-V6YoUa6tGWZMJOW.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-20CZjOCdQwVG47t.png

Dải băng tang được các chiến sĩ mang theo để buộc vào quốc kỳ.

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-aSq27AS3tZQIpZX.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-CSNEuxTxQmjptam.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-a45Gw2HFw0eC9Kc.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-XMxoRfYnSsN1U7S.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-6XN2d9uoFebnjbx.png

Trong 2 ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc, không để cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-C19zcRV45qmIf6F.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-13dEvAEdoJAGwkk.png

Lễ thượng cờ được thực hiện theo nghi lễ.

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-jmZjZ51xzwbY49V.png

Cờ rủ chính thức được kéo lên giữa quảng trường Ba Đình vào sáng nay

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-A1Od5Ae9dIIeO5E.png

Cờ rủ treo tại Nhà hát lớn từ tối 25/9

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-zcqPBFK239oUYjT.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-wkKBEGBlGftPC8K.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-HypxDr3NkwNMGow.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-aXToZXva819sGBr.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-QIc66jn0xLnAXup.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-JLDdzc3l52Z5lf6.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-PzFvvCRW3FleF8O.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-vIZyoPQf0MXQH8z.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-EOoK9XNRxGWVncU.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-2NcRBHkRqYdEsoD.png

Toà nhà Quốc hộ treo cờ rủ.

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-esRJ2RjFlTM8rza.png

truc-tiep-treo-co-ru-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-Brqe9spkAS9eWrI.png

Cột cờ Hà Nội.