24 GIỜ QUA

dũng lê vu chia sẻ
01:09 20-09-2018

Tìm hiểu visa Định cư Úc diện lao động tay nghề

Visa định cư Úc diện lao động tay nghề cho phép quý vị được sống và hưởng các quyền lợi như công dân Úc, được bảo lãnh người thân và nhập quốc tịch Úc… - https://dateat.io

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-TxCnAuY5veKpLAz.jpg

Tìm hiểu visa định cư Úc diện lao động tay nghề.

Visa định cư Úc diện lao động tay nghề có một số loại sau:

– Visa 121 – Doanh nghiệp bảo lãnh
– Visa 189 – Tay nghề độc lập
– Visa 190 – Tay nghề bảo lãnh bang
– Visa 476 – Du học sinh ngành kỹ thuật
– Visa 485 – Sinh viên mới tốt nghiệp
– Visa 489 – Tay nghề bảo lãnh vùng
– Visa 887 – Vùng miền

Visa 121: Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-TBPE61HevRBktlN.jpg

Visa 121 – Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh.

Visa 121 dành cho các cá nhân có tay nghề cao và được chủ doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh để làm việc theo hợp đồng toàn thời gian ít nhất 3 năm.

Điều kiện đối với visa 121:

– Dưới 45 tuổi (trừ trường hợp ngoại lệ đặc biệt).
– Chứng minh ngành nghể làm việc có trong danh mục ngành nghề ưu tiên Skilled Occupation List (SOL).
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được tuyển dụng trước khi nộp đơn.
– Tiếng Anh thành thạo (tối thiểu IELTS 5.0).

Quyền lợi dành cho visa 121:

– Định cư vĩnh viễn tại Úc.
– Sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn.
– Học tập ở Úc tại các trường và đại học.
– Nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (PBS).
– Nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội nhất định (từ 3 năm trở đi).
– Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo các tiêu chí đủ điều kiện cư trú).
– Bảo lãnh người khác xin cư trú vĩnh viễn.

Visa 189: Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng độc lập

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-64A8fAt66baGHpH.jpg

Visa 189 – Định cư Úcdiện tay nghề kỹ năng độc lập.

Visa 189 là visa thường trú dành cho những người lao động có tay nghề cao muốn sang Úc sinh sống và làm việc theo phương pháp tính điểm (Points Test). Những đối tượng này không được bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp Úc, thành viên gia đình hay được chính quyền bang chỉ định.

Điều kiện đối với visa 189:

– Dưới 45 tuổi.
– Được mời nộp hồ sơ.
– Chứng minh ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL).
– Được thẩm định ngành nghề phù hợp.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu.
– Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (hiện tại là 60 điểm) theo Thang điểm di trú.

Quyền lợi dành cho visa 189:

– Làm việc, học tập và định cư Úc
– Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
– Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3 trở đi.
– Bảo lãnh người thân sang Úc khi đủ điều kiện.
– Nhập quốc tịch sau Úc sau khi hội đủ các điều kiện theo quy định.

Visa 190: Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng chỉ định

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-69ILDEDKmzcnWML.jpg

Visa 190 – Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng chỉ định.

Visa 190 là visa thường trú dành cho những lao động có kỹ năng muốn sang Úc làm việc và sinh sống theo phương pháp tính điểm (Points Test) và được chỉ định bởi một cơ quan chính quyền bang ở Úc.

Điều kiện đối với visa 190:

– Dưới 45 tuổi.
– Được mời nộp hồ sơ.
– Được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định/bảo lãnh.
– Chứng minh ngành nghề nằm trong Danh sách ngành nghề được phép định cư (STSOL).
– Được thẩm định ngành nghề phù hợp.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (hiện tại là 60 điểm) theo Thang điểm di trú.

Quyền lợi dành cho visa 190:
– Học tập, làm việc và định cư mãi mãi ở Úc.
– Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
– Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
– Bảo lãnh người thân sang Úc khi đủ điều kiện.
– Nhập quốc tịch sau Úc sau khi hội đủ các điều kiện theo quy định.

Visa 476: Định cư Úc diện tay nghề du học sinh kỹ thuật

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-mIGnHoo0kkSBrZq.jpg

Visa 476 – Định cư Úc diện tay nghề du học sinh kỹ thuật.

Visa 476 dành cho các cựu du học sinh đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại một số trường đại học trên thế giới được Bộ Di trúc Úc chấp nhận.

Điều kiện đối với visa 476:

– Dưới 31 tuổi vào thời điểm nộp đơn.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn. Bằng tốt nghiệp có thể là Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc chứng chỉ Cao học.
– Các trường đại học cấp bằng phải có tên trong Danh sách các Trường Đại học được chấp thuận cho visa 476.

Quyền lợi đối với visa 476:

– Tạm trú trong vòng 18 tháng tại Úc.
– Làm việc và sinh sống tại Úc.
– Học tập để nâng cao trình độ chuyên môn hoặc Anh ngữ.
– Có thể xin thường trú vào bất kỳ thời điểm nào của visa này khi đã đạt đủ số điểm của định cư Úc diện tay nghề.

Bạn có thể nộp đơn xin cấp visa 476 ngay khi còn đang ở Úc. Phòng nhập cư Úc sẽ cập nhật các loại hình visa thường xuyên và đưa ra các danh sách việc làm sẵn có trên trang web của Bộ Nhập cư và An ninh Biên giới Úc.

Visa 485: Định cư Úc diện tay nghề sinh viên mới tốt nghiệp

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-yWq6ltBo4naXO0m.jpg

Visa 485 – Định cư Úc diện tay nghề sinh viên mới tốt nghiệp.

Visa 485 dành cho các sinh viên vừa mới hoàn thành chương trình học của họ tại Úc, cho phép bạn sống, học tập và làm việc ở Úc tạm thời.

Visa 485 gồm 2 loại:

– Diện Việc làm tốt nghiệp (Graduate Work stream): Dành cho sinh viên quốc tế có bằng cấp hợp lệ và tốt nghiệp với kỹ năng/bằng cấp liên quan tới một ngành nghề nằm trong Danh sách nghề ưu tiên SOL. Diện này có hiệu lực trong 18 tháng kể từ ngày cấp.

– Diện Việc làm nghiên cứu (Post Study Work stream): Dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp bậc đại học trở lên ở bất kể ngành học nào tại một tổ chức giáo dục Úc. Diện visa này chỉ dành cho các ứng viên đã nộp đơn xin, hoặc được cấp visa sinh viên lần đầu tới Úc vào hoặc sau ngày 5/11/2011 và đã được cấp cho sinh viên. Diện này có thể có thời hạn lên tới 4 năm tùy thuộc vào bằng cấp của ứng viên.

Điều kiện đối với visa 485:

– Dưới 50 tuổi.
– Đang ở trong lãnh thổ Úc và đang giữ visa sinh viên hợp lệ hoặc đã giữ visa sinh viên 6 tháng trước.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Đáp ứng điều kiện đã học tập tại Úc trong 2 năm trong vòng 6 tháng gần nhất.

Quyền lợi đối với visa 485:

– Cho phép bạn và gia đình tạm trú tại Úc sau khi kết thúc khoá học.
– Được tự do di chuyển, đi lại, làm việc, học tập… tại Úc.

Visa 489: Định cư Úc diện kỹ năng khu vực thưa dân cư

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-ZavfD2KrtuPCv6b.jpg

Visa 489 – Định cư Úc diện kỹ năng khu vực thưa dân cư.

Visa 489 cho phép lao động có kỹ năng sống và làm việc ở các khu vực cụ thể ở Úc lên tới 4 năm. Sau khi sống tối thiểu 2 năm và làm việc tối thiểu 1 năm ở các khu vực này, lao động trên có thể nộp đơn xin cấp visa 887 thường trú.

Điều kiện đối với visa 489:

– Dưới 45 tuổi.
– Được mời nộp hồ sơ
– Được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định/bảo lãnh.
– Chứng minh ngành nghề nằm trong Danh sách ngành nghề được phép định cư.
– Được thẩm định ngành nghề phù hợp.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (hiện tại là 60 điểm) theo Thang điểm di trú.

Visa 887: Định cư Úc theo diện tay nghề ở vùng miền

tim-hieu-visa-dinh-cu-uc-dien-lao-dong-tay-nghe-Zu1FrZzsDuTeHkU.jpg

Visa 887 – Định cư Úc theo diện tay nghề ở vùng miền.

Visa 887 dành cho các đương đơn đang có visa tạm thời (như 489, 495, 496, 475, 487 hoặc visa bắc cầu Bridging A hoặc B của visa 495, 487 hoặc 489) tại Úc và muốn nộp đơn xin thường trú.

Điều kiện đối với visa 887:

– Phải có mặt ở Úc theo một loại visa hợp lệ vào thời điểm nộp đơn và được cấp visa.
– Phải sống ít nhất 2 năm và làm việc toàn thời gian trên 1 năm tại các vùng chỉ định hoặc các vùng ít dân tại Úc.
– Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khỏe.

Quyền lợi đối với visa 887:

– Định cư vĩnh viễn tại Úc.
– Làm việc và học tập ở Úc.
– Nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (PBS).
– Nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội nhất định.
– Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo các tiêu chí đủ điều kiện cư trú).
– Bảo lãnh người khác xin cư trú vĩnh viễn.