24 GIỜ QUA

Jennifer chia sẻ
14:03 22-03-2018

Người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam cần có giấy tờ gì?

Theo quy định tại Thông tư 29 của Bộ GTVT, công dân của các thành viên trong Công ước 1968 muốn tham gia giao thông tại các nước thành viên phải có GPLX quốc tế. - https://dateat.io

Ông Trịnh Văn Minh, Phó trưởng Phòng Sát hạch Cấp giấy phép lái xe thuộc Sở GTVT TP HCM, cho biết: Theo thông tư 29/2015 của Bộ GTVT quy định, giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước tham gia công ước 1968 cấp. GPLX này có tên tiếng anh là International Driving Permit (gọi tắt là IDP) theo một mẫu thống nhất. 

nguoi-nuoc-ngoai-tham-gia-giao-thong-tai-viet-nam-can-co-giay-to-gi-F44r672UkCTFzCX.jpg

GPLX quốc tế do Việt Nam cấp.

 Theo đó, nếu người có GPLX do các cơ quan nhà nước mà người đó mang quốc tịch (là thành viên của công ước) có thẩm quyền cấp để điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên lãnh thổ của họ. Khi tham gia giao thông ở các nước thành viên còn lại, họ phải có thêm một GPLX thứ hai (gọi là GPLXQT). Thực chất thì GPLXQT là giấy được chuyển đổi ngôn ngữ từ GPLX thứ nhất để có cùng IDP với các nước thành viên và cũng do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người đó mang quốc tịch cấp.

  Nếu công dân của các nước thành viên của công ước khi tham gia giao thông ở các nước thành viên khác mà không có GPLXQT thì họ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà họ tham gia giao thông để được cấp một GPLX khác. Thời gian cấp GPLX bằng thời gian lưu trú tại quốc gia đó và phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại.

   Do đó, đối với người có quốc tịch khác là thành viên của Công ước 1968, khi đến Việt Nam nếu không có GPLXQT thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp GPLX. Những người được cấp GPLX phải có giấy chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú , thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên. 

  Cũng theo ông Minh, hiện nay tại một số nước, người nước ngoài muốn điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên lãnh thổ của họ phải có GPLX do cơ quan có thẩm quyền của họ cấp. Điều này tùy thuộc vào chính sách, pháp luật của mỗi quốc gia.

 

Tin-ảnh:T.Đồng