24 GIỜ QUA

Hoàng Anh chia sẻ
13:03 12-03-2018

1 triệu đô mua nhà như thế nào tại Mỹ?

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi 1 triệu đô thì sẽ mua được căn nhà như thế nào tại các thành phố lớn tại Mỹ chưa? - https://dateat.io

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi 1 triệu đô thì sẽ mua được căn nhà như thế nào tại các thành phố lớn tại Mỹ chưa? Với số tiền trên, chúng ta sẽ mua được vài ngôi nhà tại Texas hơn là đầu tư tại California. Trên thực tế, ngôi nhà triệu đô tại Dallas thì có thể rộng gấp đôi so với nhà ở Los Angeles.

Hãy cùng xem các ngôi nhà triệu đô tại 17 thành phố ở Mỹ dưới đây để thấy được sự khác biệt nhé!

New York City

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-jeHneq4eaL2Y1CE.png

Giá: $995,000

Diện tích (m2): 822

Giá/m2: $1,210

Los Angeles

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-nsJ7AmRJAG9UNOx.png

Giá: $999,000

Diện tích (m2): 1,407

Giá/m2: $710

Chicago

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-bxSmXzQRUtdMIUO.png

Giá: $1,000,000

Diện tích (m2): 2,300

Giá/m2: $435

Dallas

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-N87W679NH9UGTkV.png

Giá: $999,000

Diện tích (m2): 3,469

Giá/m2: $288

Houston

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-HCIaojP50npUzxs.png

Giá: $995,000

Diện tích (m2): 4,424

Giá/m2: $225

Washington, DC

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-EArBWn9W0GVLNsw.png

Giá: $999,000

Diện tích (m2): 1,300

Giá/m2: $768

Philadelphia

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-l0zuQbQjWHJBb9y.png

Giá: $1,100,000

Diện tích (m2): 2,400

Giá/m2: $458

Miami

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-KEy1GLbFkSM6dao.png

Giá: $995,000

Diện tích (m2): 2,898

Giá/m2: $343

Atlanta

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-QBbFwvjCR5Kb6pa.png

Giá: $999,000

Diện tích (m2): 6,854

Giá/m2: $146

Boston

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-vzfkqovItTa6Q7W.png

Giá: $1,050,000

Diện tích (m2): 1,285

Giá/m2: $817

San Francisco

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-4NYWTKH2NYyX3uC.png

Giá: $995,000

Diện tích (m2): 1,100

Giá/m2: $905

Phoenix

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-Td22DfdzqNJHJZE.png

Giá: $995,000

Diện tích (m2): 3,173

Giá/m2: $314

Riverside/San Bernardino

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-jTS7toI0dVPRwIC.png

Giá: $999,890

Diện tích (m2): 4,078

Giá/m2: $245

Detroit

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-zcjrUmN1Z4ElBNA.png

Giá: $999,000

Diện tích (m2): 5,023

Giá/m2: $199

Seattle

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-FwUYuDC24jOJ1AS.png

Giá: $995,000

Diện tích (m2): 2,140

Giá/m2: $465

Minneapolis

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-4zybdIEt9dnDEpR.png

Giá: $1,000,000

Diện tích (m2): 2,060

Giá/m2: $485

San Diego

1-trieu-do-mua-nha-nhu-the-nao-tai-my-FvEZJzcMrXw6jo6.png

Giá: $1,050,000

Diện tích (m2): 1,850

Giá/m2: $568

Hoàng Anh (TH)