24 GIỜ QUA

Jennifer chia sẻ
17:01 10-01-2018

Hàng loạt trường đại học thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán gần 1 tháng

Hoàng loạt trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho sinh viên với thời lượng ít nhất là 15 ngày, nhiều nhất là 1 tháng. - https://dateat.io

Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần (tức 28 ngày). Thời gian nghỉ từ thứ Hai ngày 29/1/2018 (tức 13 tháng Chạp, năm Đinh Dậu) đến hết Chủ Nhật ngày 25/2/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng, năm Mậu Tuất). Như vậy, đến sau Tết thì sinh viên toàn trường sẽ bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ chất lượng cao và sinh viên cao học nghỉ Tết từ ngày 8/2/2018 (tức ngày 23 tháng Chạp) đến ngày 25/2 (tức ngày 10 tháng Giêng, năm Mậu Tuất).

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 5/2/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 25/2 (tức ngày 10 tháng Giêng, năm Mậu Tuất). Ngày 26/2, tất cả cán bộ viên chức nhà trường sẽ làm việc bình thường; giảng viên, sinh viên cũng bắt đầu học tập, giảng dạy theo thời khóa biểu.

Theo lịch các ngày nghỉ lễ trong năm học 2017 - 2018, sinh viên trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 8/2/2018 (tức 23 tháng Chạp) đến ngày 25/2/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng).

Sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 5/2 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 25/2 (tức ngày 10 tháng Giêng). Sinh viên nhà trường sẽ đi học trở lại sau Tết từ ngày 26/2 (tức ngày 11 tháng Giêng). 

Theo lịch của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, sinh viên sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 24/2 (tức ngày 9 tháng Giêng).

Giảng viên và sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ (TP Cần Thơ) sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 6/2/2018 (tức ngày 21 tháng Chạp) đến ngày 26/2 (tức ngày 11 tháng Giêng, năm Mậu Tuất).  Ngày 27/2, tất cả giảng viên và sinh viên nhà trường sẽ quay lại giảng dạy và học tập bình thường. Riêng cán bộ, nhân viên làm công tác hành chính sẽ nghỉ Tết từ ngày 14/2 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 20/2 (tức ngày 5 tháng Giêng).

Giảng viên và sinh viên trường Đại học Nông lâm TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến ngày hết ngày 25/2 (tức ngày 10 tháng Giêng). Riêng cán bộ quản lý sẽ nghỉ Tết Nguyên đán theo lịch nghỉ chung Nhà nước quy định.

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) sẽ cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 12/2/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến ngày 4/3/2018 (tức ngày 16 tháng Giêng).

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM sẽ nghỉ Tết âm lịch từ ngày 5/2/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 25/2 (tức ngày 10 tháng Giêng).

Theo kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018, giảng viên, sinh viên và học viên trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Hai ngày 12/02/2018 (tức ngày ngày 27 tháng 12 Âm lịch) đến hết Chủ Nhật ngày 4/3/2018 (tức ngày 17 tháng Giêng).

 Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM sẽ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 5/2/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến ngày 25/2/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng, năm Mậu Tuất). Bắt đầu từ ngày 26/2/2018, sinh viên các khoa của nhà trường trở lại học tập bình thường. Riêng giảng viên nhà trường sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 12/2/2018 (tức 27 tháng Chạp, năm Đinh Dậu) đến ngày 23/2/2018 (tức ngày 8 tháng Giêng, năm Mậu Tuất).

Trường Đại học Thành Tây (Hà Nội) cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 11/2/2018 (tức ngày 26/12 âm lịch) đến hết ngày 26/2/2018 (tức ngày 11 tháng Giêng, năm Mậu Tuất). Riêng cán bộ, nhân viên và giảng viên sẽ nghỉ từ ngày 11/2/2018 (tức ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 25/2/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng).

Sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung (tỉnh Phú Yên) sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 25/2 (tức ngày 10 tháng Giêng).