24 GIỜ QUA

Khánh chia sẻ
10:12 07-12-2017

Cảnh sát Anh công bố hình ảnh 13 thiếu niên Việt Nam mất tích

Cảnh sát Anh đang tìm tiếm 13 trẻ vị thành niên Việt Nam vì lo ngại họ có thể rơi vào tay những kẻ buôn nô lệ. - https://dateat.io

canh-sat-anh-cong-bo-hinh-anh-13-thieu-nien-viet-nam-mat-tich-FQPS5Cy7Hq853H6.jpg

Hàng trên: Quang Dang Le, Ha Van Le, Ha Van Nguyen, Tran Tram, Linh Nguyen, Huyen Thanh Thi Nguyen

Hàng dưới : Trong NGuyen, Binh Van Hoang, Khoa Anh Vu, Ho Sy Hoang, Linh Van Nguyen, Tung Anh Le, Quang Trong Nguyen

13 người bao gồm cả trai lẫn gái, tất cả đều từ 14 đến 18 tuổi, đã nhập cảnh bất hợp pháp vào vùng Northamptonshire, Anh vào khoảng tháng 6 tới tháng 9 vừa qua.

Họ đã được đưa vào các căn hộ trong chương trình chăm sóc của hội đồng thành phố, nhưng tất cả đều biến mất tại nơi cư ngụ ngay sau đó.

Cảnh sát Northamptonshire đã quyết định công bố hình ảnh mô tả của các thanh thiếu niên và yêu cầu sự giúp đỡ của dân chúng để tìm kiếm.

canh-sat-anh-cong-bo-hinh-anh-13-thieu-nien-viet-nam-mat-tich-qL0Ce34Fy2dPWtz.jpg

Tháng trước, rất nhiều thiếu niên Việt Nam được cứu thoát từ bọn buôn người và được đưa vào hệ thống chăm sóc của hội đồng thành phố, rồi lại biến mất, e ngại rằng đã rơi vào tay các băng đảng nô lệ.

Hơn 50 thiếu niên Việt Nam đã mất tích từ hệ thống chăm sóc từ năm 2015, và 88 người dã mất tích tạm thời.