24 GIỜ QUA

Jennifer chia sẻ
09:11 24-11-2017

Điểm danh 15 người vẫn thành tỷ phú mà không cần đến bằng đại học

Bill Gates bỏ ĐH Harvard, sau đó lập nên Microsoft. Mark Zuckerberg từ bỏ ngôi trường hàng đầu thế giới nhằm dốc toàn lực cho Facebook. Ông lớn công nghệ Steve Jobs cũng chưa tốt nghiệp đại học. - https://dateat.io

Không chỉ họ, khảo sát của Wealth-X cho thấy gần 30% số tỷ phú trên thế giới không có bằng đại học. Trong số này, nhiều người rời giảng đường để theo đuổi ước mơ lập nghiệp.

Một số khác không thể hoàn thành chương trình do khó khăn tài chính. Họ thành công mà không cần đến tấm bằng đại học. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa việc học không có giá trị gì.

Trên thực tế, điểm chung của các triệu phú, tỷ phú không bằng cấp này là dù không được đào tạo chính quy, họ vẫn luôn nỗ lực tự học về lĩnh vực bản thân đam mê.

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-61WZVnrFSVx2WDz.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-1Rz6OeHlbbw9aeb.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-VbSu3rVkxq5kfSo.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-VJ5KGKsNvJsfIJD.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-nee5PXmn8XR37zL.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-mKVfVcsEsbNY9Wl.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-C9Gj5V7f955Qz3G.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-AcRWAq1tukK89KU.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-kMUqwPCtxBpsSbl.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-ZcEt1FXtyIR9GQJ.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-b0VyeIDj20kef38.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-HSbLBTQZCFkTEqn.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-OHan57v8dnzEHU7.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-GcPlrR48t7DQRI6.jpg

diem-danh-15-nguoi-van-thanh-ty-phu-ma-khong-can-den-bang-dai-hoc-4XEVA9Sv8zWx4eI.jpg

Theo PV/Zing.vn