24 GIỜ QUA

Trần Thị Thanh Trúc chia sẻ
10:06 17-06-2017

"Tan nát cuộc đời" khi nhờ dân mạng chỉnh sửa ảnh

Nhờ cư dân mạng chỉnh sửa ảnh giúp đúng là một việc làm sai lầm của những con người này. - https://dateat.io

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-43JrySz2oCX9jNM.jpg

Phải thế này nhìn mới thấy "mạnh mẽ" nè.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-82ZmRuIpXG9bvZ0.jpg

Hóa ra là bị lạc đà dưới biển lên đuổi cho bỏ chạy.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-vUu5CfN2Y24y1bC.jpg

Đứng một mình không thấy "cô đơn" hả ông anh?

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-EZ5eBMOJ2pQ1HCR.jpg

Chờ tí để tôi tăng thêm lửa cho nhanh chín nhé.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-8xossrO5jpybbq5.jpg

"Thiên thần" hết thời rồi, giờ phải là "Iron Man".

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-duUZPWodjdJzUQ1.jpg

Thế này nhìn mới thấy "dễ thương" chứ.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-pPpQ7U7MQe1E8Tu.jpg

Tránh ra xem nào, "tự sướng" đi chỗ khác.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-30cOPun3OJXX9vr.jpg

Sao không phải là sự kết hợp như thế này cho đẹp hả?

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-1X6dr41pGHJ8MHS.jpg

Wow, thuật "phân thân" cũng kinh khủng đấy chứ.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-6BIZPYJ2RXCsyCa.jpg

Que pho mai xuất hiện nhiều "râu mực" quá.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-c30ZXfTOKaVTYkb.jpg

Phải thêm cái "gông" nhìn mới oai phong hơn.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-uec27uQGnldqRSs.jpg

"Nhại" mà không xin phép là ăn đòn ngay nghe chưa.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-uxmlM9GfNR9moYK.jpg

Để anh cho chú biết thế nào là "lễ độ".

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-FIrlBoTSv63PnLk.jpg

Chỉ cần một tư thế của cô mà được áp dụng vào nhiều bộ môn khác.

tan-nat-cuoc-doi-khi-nho-dan-mang-chinh-sua-anh-S5U5ek4oGH5Ftjd.jpg

Này nhóc, chờ bọn anh đi cùng cho vui chứ.